ERGEN PSİKOPATOLOJİLERİ VE RORSCHACH – TAT SEMİNERİ
SEMİNERİ

Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Bengi Düşgör

Katılımcılar: Ruh sağlığı alanında ergenlerle aktif olarak çalışan lisans ve/veya yüksek lisans eğitimini tamamlamış tüm meslektaşlara açıktır.

Süre: İlk yıl Rorschach Testi ve ergen psikopatolojileri anlatılacak olup ayda bir cumartesi 3 saatlik oturumla toplam 36 saatlik ilk yılın ardından, ikinci yıl Rorschach vaka çalışması ve TAT oturumu olacaktır. Sonuçta 72 saat Rorschach ve 36 saat TAT olmak üzere toplam 108 saatlik bir seminer olacaktır. Katılım sonunda sınava girilecek ve başarılı olanlara Rorschach-TAT bütünleştirici seminer sertifikası verilecektir. %80 devam mecburidir. Derneğimiz Uluslararası Rorschach Derneği üyesidir.

Başvuru: İlgilenenlerin bengidusgor@yahoo.com adresine kısa bir özgeçmiş ile başvurmaları gerekmektedir.

Uzman Özgeçmişi