RORSCHACH VE CAT TESTLERİ İLE ÇOCUĞUN RUHSAL İŞLEYİŞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EĞİTİMİ

Eğitmen: Doç. Dr. Neslihan Zabcı

Katılımcılar: Ruh sağlığı alanında çocuk ve ergenlerle aktif olarak çalışan, alanda lisans ve/veya yüksek lisans eğitimini tamamlamış tüm meslektaşlara açıktır.

Amaç: “Rorschach ve CAT Testleri ile Çocuğun Ruhsal İşleyişinin Değerlendirilmesi” 2 yıl süreli bir eğitimdir. İlk yıl, Rorschach testini çocuklara uygulama ve yorumlama ile ilgili temel eğitim verilmesinin yanı sıra, çocuğu yaşına göre değerlendirme zorunluluğunun bir ön koşulu olarak çocuğun gelişim basamakları psikanalitik kuramdan hareketle ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir. 2. yıl çocuk psikopatolojisi ve projektif testlerdeki görünümü ile CAT testinin uygulanması ve yorumuna ayrılmaktadır.

Süre: 2 yıl süren bu eğitim her yılın Ekim ayında başlamaktadır.

Başvuru: Ayrıntılı bilgi almak ve başvurmak isteyen meslektaşlar, Neslihan Zabcı’ya neslihanzabci@gmail.com adresinden ulaşabilirler.

Uzman Özgeçmişi