PSİKANALİTİK PSİKOPATOLOJİ VE PROJEKTİF TESTLERE GİRİŞ SEMİNERLERİ

2023 -2024 PROGRAMI

1- Projektif Testlerde Psikanalitik Yorumlamaya Giriş – İrem Erdem Atak, Bengi Pirim Düşgör, Elif Yavuz Sever

1.OTURUM – 15 EKİM 2023

2- Doğumdan Okul Çağına Ruhsal Gelişim – Gülnur Takış

1. OTURUM –5 KASIM 2023
17:30-19:00: Psikanalitik Açıdan Gelişim-I
19:30-20:30: Psikanalitik Açıdan Gelişim-II

2. OTURUM – 19 KASIM 2023
17:30-19:00: Karl Abraham ve Nesne İlişkileri Kuramcılarının Klasik Gelişim Kuramına Katkıları
19:30-20:30: Winnicott, Bion ve Anzieu Açısından İlk Dönem Anne Bebek İlişkisinde Temel Annelik İşlevleri

3- Okul Çağından Ergenliğe Ruhsal Gelişim – Neslihan Zabcı

1. OTURUM – 12 ARALIK 2023
17:30-19:00: Okul Çağı (Latans) Dönemi Çocuğunun Ruhsal Özellikleri
19:30- 20:30: Erken Ergenlik Kavramı ve Değişen Dünya

2. OTURUM – 26 ARALIK 2023
17:30-19:00:
Okul Çağı Dönemi ve Patolojileri-I: “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu”na Ruhsal Bakış: Psikanalitik Yaklaşım
19:30-20:30: Okul Çağı Dönemi ve Patolojileri-II: “Öğrenme Güçlüğü”nde Ruhsal Etkenler: Psikanalitik Yaklaşım

4- Ergenlik Dönemi Sorunsalları ve Ruhsal Gelişim – Bengi Pirim Düşgör

1.OTURUM- 7 OCAK 2024
17:30-18:30: Ergenlik Nasıl Başlar ve Nasıl Sonlanır? Güncel Psikanalitik Yaklaşıma Göre Ergenliğin Tanımı ve Evreleri
18:45-19:30: Ergenlikte Cinsel Organizasyon ve Ödipal Sorunsalın Çalışılması
19:45- 20:30: Laufer’ın “Merkezi Mastürbatuar Düşlem” Kavramının Önemi

2.OTURUM- 21 OCAK 2024
17:30-18:30:
Ergenlikte Narsisizmden Benlik İdealine, Beden ve Narsisistik Sorunsallar
18:45-19:30: Ergenlikte Normallik ve Patoloji Ayrımı Neye Göre Belirlenir?
19:45-20:30: Ergen Kliniğini Bir Olgu Örneği Üzerinden Çalışmak

5- Yetişkin Psikopatolojisi-1 – İrem Erdem Atak

1.OTURUM – 11 ŞUBAT 2024
17:30-18:30: Nevroz Kuramı
18:45-19:30: Obsesyonel Yapılanmalar
19:45-20:30: Histerik Yapılanmalar

2.OTURUM- 25 ŞUBAT 2024
17:30-18:30: Psikanalitik Kuramda Sınır İşleyişler ve Ruhsal İşleyiş Biçiminin Özellikleri
18:45- 19:30: Sınır İşleyişlerde Güncel Yaklaşımlar ve André Green’in Katkısı
19:45-20:30: Depresif Borderline İşleyiş ve Histerik Borderline İşleyiş

6- Yetişkin Psikopatolojisi-2 – Elif Yavuz Sever

1.OTURUM- 3 MART 2024
17:30-19:00: Psikotik İşleyişlere Psikanalitik Bakış
19:30-20:30: Şizofreni ve Paranoya Ayrımı

2.OTURUM – 10 MART 2024
17:30-18:30: Bipolar Bozukluklar
18:45-19:30: Perversiyonlar
19:45-20:30: Psikoz ve Nevrozda Temel Farklar

7- Yetişkin Psikopatolojisi-3 – Kübra Koç

1.OTURUM – 7 NİSAN 2024
17:30-19:00: Narsisizme Giriş
19:30-20:30: Olumlu – Olumsuz Narsisizm ve Negatif Kavramı

2.OTURUM – 28 NİSAN 2024
17:30-19:00: Psikanalitik Psikosomatik Kurama Giriş ve Temel Kavramları
19:30-20:30: Psikanalitik Psikosomatik Kuramda Güncel Yaklaşımlar; Claude Smadja ve Gerard Szwec’in Çalışmaları

8- Psikanalizin Bakışında Cinsiyet Kimliği ve Cinsellikler – Ayşe Sena Sarı

1. OTURUM – 12 MAYIS 2024
17:30-19:00: Sigmund Freud’un Cinsellik Kuramında Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim
19:30- 20:30: Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelimde Çağdaş Psikanalitik Çalışmalar

9- Projektif Testlerde Ayırıcı Tanı Üzerine – İrem Erdem Atak – Neval Sipahi

1. OTURUM – 26 MAYIS 2024
17:30- 19:00: Kuramsal Hatırlatmalar
19:30-20:30: Klinik Örnekler

 

 

Seminer Programı

Pdf olarak görüntülemek için tıklayınız.

Rorschach ve Projektif Testler Derneği